van A naar Verder

Mediation


Mediation wordt vaak ingezet bij (echt)scheidingen. Dat is niet zo gek gezien het feit dat in Nederland het aantal scheidingen erg hoog is.

Mediation is echter méér. Mediation kan heel helpend zijn bij (langlopende) familieconflicten of spanningen tussen gezinsleden of familieleden. Dit soort spanningen gaan vaak gepaard met veel pijn en verdriet bij beide partijen. Mijn ervaring is dat mediation in combinatie met relatie- en gezinstherapie kan helpen om de pijnlijke emoties, de diepere gevoelens achter het conflict te verhelderen en te bespreken. Dat is de sleutel tot meer begrip en de oplossing voor de conflicten of spanningen.

 

Ook bij (echt)scheidingen werkt de combinatie tussen mediation en relatie- en gezinstherapie. Een scheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis die gepaard gaat met heftige emoties en gevoelens. Als deze gevoelens begrepen en gedeeld kunnen worden draagt dat bij aan een meer positieve scheiding. Enige motivatie van de partners en een veilige omgeving  is hier wel voor nodig. Voor die veilige omgeving voel ik me verantwoordelijk.

In scheidingszaken werk ik samen met   advocate Nathalie Groenewoud

 

Kindbehartiger

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

 

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie; om te luisteren naar hun stem en om hun beleving en wensen te vertalen richting ouders, verzorgers, belanghebbenden en het juridisch speelveld (via een verslag en advies).

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en spreekt met ouders over het ouderschap.

 

De Kindbehartiger heeft als doel dat ieder kind met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.

 

Ouders hebben de wens dat hun kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Ouders willen graag inzicht in wat hun kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Wat er verandert. Wat hun kind nodig heeft om gezond en gelukkig op te groeien en wat passende regelingen zijn in de eigen situatie. Via een Kindbehartiger kan hierbij ondersteuning worden geboden.

Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot maatwerk afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding. Steeds wordt binnen de ondersteuning de regie gevoerd vanuit de positie van het kind alsmede vanuit het IVRK verdrag.

 

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie. Zij kunnen dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, veranderingen in gedrag, zich afkeren van ouders of één van de ouders en regressieverschijnselen in de ontwikkeling. Ook hierbij kan een Kindbehartiger ondersteunen.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

 

De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt. Iets dat ieder kind verdient!

 

Zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt

 

 

 

Een Kindbehartiger kan op verschillende momenten helpen:

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw problemen voordoen.
  • Of wanneer ouders een juridische procedure opstarten en de stem van het kind een plek verdient, direct aan de voorkant!
  • Of wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

 

 

A3

Afgestemd

 

 

 

 

 

Mijn cliënten en hun probleem staan centraal,  Ik ben neutraal en onafhankelijk.

A4

Authentiek

 

 

 

 

 

Ik wordt omschreven als helder, doelgericht positief en met een no-nonsense houding

Trudy van der Helm

 

Ik ben Trudy, ik ben gezinstherapeut en familiemediator. Ik werk al 25 jaar met gezinnen en leer nog steeds bij. Ik heb een prachtig vak en het blijft me voldoening geven als ik verschil kan maken in een gezin of een partnerrelatie.

 

Ik heb als hulpverlener en mediator gewerkt met gezinnen met jonge kinderen, wat oudere kinderen en met gezinnen met pubers/adolescenten. Ik heb ervaring opgedaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), in de jeugdhulpverlening en de forensische hulpverlening (strafrecht).

Ik heb individuele hulp aan gezinnen gegeven en groepstrainingen gegeven aan ouders.

 

Ik sta geregistreerd als mediator en scheidingsspecialist in het ADR register.

De ervaring heeft mij geleerd dat mediation in combinatie met relatie- en gezinstherapie helpend is. Ik ben opgeleid in beide richtingen en kan ook niet anders dan het combineren in de gesprekken die ik voer.

Zowel bij mediation als relatie- en gezinstherapie gaat het over pijn, verdriet, verlies, gevoelens van onbegrip, stress etc. etc.

 

Als er geen aandacht voor deze emoties en gevoelens, als die niet verder onderzocht of uitgesproken worden staat dat een positief resultaat in de weg. 

Ik ben gespecialiseerd in de sociaal-emotionele kant van de mediation. In (echt)scheidingen regel ik de sociaal emotionele zaken en de ouderschapsregeling. Voor de praktische kant, de berekeningen en de juridische afwikkeling werk ik samen met 

https://www.mrgroenewoud.nl/

 

 

A1

Aandacht

 

 

 

 

 

Wanneer je als hulpverlener dicht bij de hulpvrager staat, echt aandacht geeft, ontstaat er een vertrouwensrelatie. Dat vind ik belangrijk.

 

 

 

 

 

Ik ben gericht op de oplossing, neem tijd waar nodig maar verwacht van mezelf en mijn cliënten een inspanningsverplichting. De hulp is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

A2

Actief

Over mij

Mediation/ Relatie- en gezinstherapie

Contact

Trudy@a4mediation.nl

+316 18 94 63 42

KvK Nummer: 89852109

All rights reserved - A4Mediation

 

Bezoek ook A4Gezinstherapie.nl

 

A1

Aandacht

 

Wanneer je als hulpverlener dicht bij de hulpvrager staat, echt aandacht geeft, ontstaat er een vertrouwensrelatie. Dat vind ik belangrijk.

Ik ben gericht op de oplossing, neem tijd waar nodig maar verwacht van mezelf en mijn cliënten een inspanningsverplichting. De hulp is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

A2

Actief

 

A3

Afgestemd

 

Mijn cliënten en hun probleem staan centraal,  Ik ben neutraal en onafhankelijk

A4

Authentiek

 

Ik wordt omschreven als helder, doelgericht positief en met een no-nonsense houding

Scheidings-specialist